Fotografen en andere schrijvende en visuele media kunnen een verzoek tot toelating op het sportterein indienen via westfriesatletiekgala@savatletiek.nl

Hierbij graag vermelden om welk mediumtype (schrijvend, fotograferend of filmend) het gaat. Zonder voorafgaande aanmelding én toelating heeft niemand toegang tot de accommodatie.

Je ontvangt op de wedstrijddag– indien toegang tot de middenterrein toegestaan wordt – een hesje in bruikleen bij de pers-stand. Er worden maximaal vijf fotografen tegelijk op het middenterrein toegelaten. De organisatie bepaalt welke fotografen dit zijn en/of er gerouleerd moet worden. Fotografen op het middenterrein dienen te allen tijde de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.