De voorwaarden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bieden geen ruimte voor publiek. Fotografen en andere media kunnen een verzoek tot toelating indienen via info@westfriesatletiekgala.nl. Hierbij graag vermelden om welk mediumtype (schrijvend, fotograferend of filmend) het gaat. Voor toelating tot de accommodatie dient iedereen een verplichte coronatest te ondergaan. De kosten bedragen € 10,-

Zonder voorafgaande aanmelding én toelating heeft niemand toegang tot de accommodatie. 

Wanneer u zich op de wedstrijddag meldt bij de pers-stand, ontvangt u – indien toegang tot de middenterrein toegestaan wordt – een hesje in bruikleen. Er worden maximaal vijf fotografen tegelijk op het middenterrein toegelaten. De organisatie bepaalt welke fotografen dit zijn en/of er gerouleerd moet worden. Fotografen op het middenterrein dienen te allen tijde de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.

Vrijwilligers, coaches en atleten die binnen een redelijk afstand (10 à 15 km) van de atletiekbaan wonen, wordt nadrukkelijk verzocht zich de avond voor het Westfries Atletiekgala te laten testen om op de dag zelf de teststraat zo veel mogelijk te ontlasten.